KATALOGI

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE już od 25 maja 2018 r.

Celem osiągnięcia zgodności z RODO, jak również w celu dostarczania Państwu niezbędnych informacji o tym, jak dane osobowe są przez nas przetwarzane, poniżej przekazujemy stosowne informacje.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Kryształ s.c. Mariusz Pilszak, Sławomir Zgórski, 43-190 Mikołów, ulica Katowicka 109, NIP 6431613199, REGON 276843807.

 

Państwa dane osobowe:

– przetwarzane będą do czasu wykonania umowy lub trwania relacji powiązanej z możliwością zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Kryształ s.c. Mariusz Pilszak, Sławomir Zgórski (Administratorem Danych Osobowych)

– przetwarzane będą do czasu trwania obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących obowiązków podatkowych, rachunkowych, przepisów dotyczących gwarancji, rękojmi etc.

– przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej i biznesowej z Państwem i kwestie te opisujemy w naszej Polityce Bezpieczeństwa. Celami tymi mogą być wykonanie umowy łączącej Państwa z nami lub z podmiotami, których jesteśmy przedstawicielem, zawarcie takiej umowy, wykonanie obowiązku prawnego, przesłanie stosownej oferty, czy informacji handlowej, czy usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Zapewniamy, że:

1) nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

2) nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!, przestrzegając przepisów RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,

3) przetwarzamy Państwa dane w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych,

4) nie profilujemy Państwa danych osobowych.

Informujemy również, że mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Organem Nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podajemy dane kontaktowe – adres e-mail: biuro@zyrandole.pl, tel.: 0048 32 226 05 02/03. Pod w/w danymi możecie Państwo kontaktować się z nami w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.

Szanowni Państwo, po zapoznaniu się z niniejszą informacją poprzez kliknięcie „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna zgadzacie się Państwo na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób, jak zostało to opisane w naszej polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dokumentu.